Peter Ehlerts Jensen

Baggrund
Person Data
Målsætning
Kvalifikationer
Personprofil
Joberfaring
EDB færdigheder
Fritidsinteresser
Kontakt
 


Baggrund

Jeg er uddannet elinstallatør og har gennem flere år arbejdet både som projektkoordinator og projektleder på større el-tekniske installationer, det er i disse arbejdsområder jeg har opnået evnen til at bevare overblikket i pressede situationer. Jeg har erfaring og forståelse for vigtigheden af god kundepleje, sammen med højt service niveau.

Under mit virke som projektleder, har jeg tilegnet mig stor teknisk viden. Mit daglige virke bestod herunder bl.a. i, at konsultere kunderne frem til de ønskede resultater, i udregning af tilbud, samt dimensionering og styring af opgaverne helt frem til efterkalkulering og kvalitetssikring.

I dag består mit arbejde i at sammensætte de rigtige løsninger til kunderne i en virksomhed der udarbejder trådløs kommunikation. Under samarbejdet i salgsteamet lytter jeg til kunden, og ud fra deres ønsker finder vi den bedste løsning. Her består min opgave i, at sammensætte og prissætte løsningen til kundens tilfredshed.

Såfremt vi kan finde overensstemmelse og enighed i et ansættelsesforhold, vil De få en virkelig engageret medarbejder som vil yde sit bedste og bidrage positivt og aktivt til Deres kundeorienterede udviklingsproces

Copyright © 2004 - Peter Ehlerts Jensen